« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis č.37/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 26.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_26_05_2022_final.pdf [0,21 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
<br> Zápis ze zasedání zast.obce dne 26.5.2022 včetně usnesení č.37/2022 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.37/2022
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 26.5.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> (příchod v XX:XX hod.),XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: X
<br> Přítomni občané: 0
<br> Zahájení zasedání: 18:15 hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:12 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Projednání kupní smlouvy – vrtaná studna Chaloupky
<br> 5) Žádost ÚZSVM – o vyjádření se k parcele č.945/4
<br> 6) Smlouva o zajištění ubytovací kapacity
<br> 7) Různé
<br> 8) Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno 8 členů zastupitelstva obce <,>
<br> a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést diskusi
<br> k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Poté navrhl jeho doplnění o bod
<br> týkající se zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Oprava místní
<br> komunikace ke koupališti v obci Malé Hradisko“.Starosta obce předložil následující návrh
<br> nového programu jednání <.>
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Projednání kupní smlouvy – vrtaná studna Chaloupky
<br> 5) Žádost ÚZSVM – o vyjádření se k parcele č.945/4
<br> 6) Smlouva o zajištění ubytovací kapacity
<br> 7) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Oprava m...

Načteno

edesky.cz/d/5551134

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz