« Najít podobné dokumenty

Obec Záhornice - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záhornice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (609.73 kB)
Obecní úřad Záhornice
<br> 7
<br> Volby do Zastupitelstva obce Záhornice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Informace o počtu a sídle volebních okrsků
<br> Obecní úřad Záhornice
<br> Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
<br> V souladu s ustanovením & 15 odst.1 písmena g) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a V souladu s ustanovením 5 140 odst.1 písm.f) zákona č.247/ 1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,informují o počtu a sídle volebních okrsků * a volební strany,jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Záhornice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a.politické strany,politická hnutí,& koalice a nezávislé kandidáty,jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována a ve volebním obvodu,jehož součástí je obec,a kandidují pouze ve volbách do Senátu Parlamentu ČR,které se konají ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Počet okrsků: 1
<br> Sídlo volebního okrsku č.1: Hlavní 143,289 03 Záhornice
<br> V Záhornici dne 5.srpna 2022
<br> Ing.XXXX XXXXXX — o,<.> <,>
<br> starosta obce
<br> Konají-Ii se volby do zastupitelstev obcí společně vtytéž dny svolbami do Senátu Parlamentu České
<br> republiky,plní podle ustanovení 5 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskog'ch volebních komisíi pro volby do Senátu <.>
<br> Obecní úřad Záhornice
<br> Informace: Každá volební strana,ieiíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,muže delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 24.srpna 2022) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise <.>
<br> Sohledem na usnesení Nejvyššího správního soudu č.].23-2014-110 ze dne 20.11.2014,mají právo delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí zříz...

Načteno

edesky.cz/d/5549765


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záhornice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz