« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Volby do Zastupitelstva obce Lhota a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby ZO + senát - sídlo volebních okrsků.pdf
Obec Lhota
<br> Obecní úřad Lhota
<br> Boleslavská 47,277 14 Lhota,okr.Praha — východ
<br> Tel: 326 970 008,mob.604 225 567,ID DS: n9pyryn
<br> e-mail: obec.lhota©iex.cz,www.lhotanadlabem.cz
<br> lČ:00237001
<br> Bankovní spojení: 0460033399/0800 Česká spořitelna,Brandýs n/L <.>
<br> Volby do Zastupitelstva obce Lhota,a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Informace o počtu a sídle volebních okrsků
<br> Obecní úřad Lhota Informace
<br> o počtu a sídlech volebních okrsků
<br> v souladu s ustanovením 5 15 odst.1 písm.9) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením š 14c odst.1 pism.f) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,informuji o počtu a sídle volebních okrsků
<br>.volební strany,jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Lhota,které se konají ve dnech 23.a 24.září 2022,a
<br>.politické strany,politická hnutí,koalice a nezávisle kandidáty,jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu,jehož součástí je město/obec*,a kandidují pouze ve volbách do Senátu Parlamentu ČR,které se konají ve dnech 23.a 24.září
<br> 2022.Počet okrsků: 1
<br> Ve Lhotě dne 3.8.2022
<br> lng.Radia Kratochvílová starostka obce Lhota
<br> Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu
<br> České republiky,glní podle ustanovení 5 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona_úkolv okrskových volebnich komjsí í pro volby do Senátu <.>

Načteno

edesky.cz/d/5549760


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz