« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Oznámení o zahájení územního řízení – pastvina pro zvířata

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení územního řízení – pastvina pro zvířata
MĚSTSKÝ ÚŘAD BAKOV NAD JIZEROU
O D B O R S T A V E B N Í a Ž P
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<br> Mírové náměstí 208,294 01 Bakov nad Jizerou
<br>
<br>
Spis.zn.: BNJ-OSŽP-2022/1137 Bakov nad Jizerou,dne: 1.8.2022
<br> Č.j.: BnJ-OSŽP-2022/1137-3
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje:
<br> E-mail:
<br> Telefon:
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> slechtova@bakovnj.cz
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> XXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Malá Bělá č.p.158,294 01 Bakov nad Jizerou <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Malá Bělá č.p.158,294 01 Bakov nad Jizerou
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 29.6.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> pastvina pro zvířata (název dle dokumentace: „Pastvina s ohradníkem a dvěma přístřešky na
<br> ustájení zvířat a na krmivo“)
<br> na pozemku parc.č.148/2 v katastrálním území Malá Bělá.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
<br> řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o dočasné stavby,dva přístřešky na pastvině v nivním údolí řeky Jizery.Přístřešky budou
bez vody a bez přípojky elektrické energie.Území bude ohrazeno elektrickým ohradníkem s vlastním
<br> zdrojem el.energie.Stavby jsou určeny pro ustájení cca 15 kusů domácího skotu.Objekty budou
<br> přízemní,dřevěné vázané konstrukce,založené na betonových patkách ze ztraceného bednění
<br> s výplní,položených na štěrkopískovém podsypu na rostlém terénu.Přístřešky budou umístěny
<br> podélnou osou ve směru jihovýchod- severozápad.Mezi oběma přístřešky bude vzdálenost v šíři
<br> 5,0m.Opláštění objektů bude z prkenného bednění,přístřešek pro ustájení bude mít bez opláštění
<br> 1/3 štítových stěn a podélnou jihovýchodní stěnu,přístřešek pro krmiva bude opláštěný celý a bude
<br> mít dva vstupy ze štítových stěn.Půdorysné rozměry objektů budou 3,0 x 6,0m <.>
<br>
<br> Městský úřad,odbor stavební a ŽP,jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
<br> 183/2006 ...

Načteno

edesky.cz/d/5548889

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz