« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
h I II II~II 1 h~~I I lIlii Ih luh ~h ~ I III QI ~II III ~I hl
26544/P/2022-HMSU
<br> AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,12800 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4.10.2022v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 5.10.2022v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Uzemní pracoviště Plzeň <.>
Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX; email: renata.caltova@uzsvm.cz <.>
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést.<.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čI.5 odst 2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 100,- Kč.Kauci lze
složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2472831110710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 3.10.2022.Jako variabilní symbol a
specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášeni
se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na kt...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz