« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - zařazení pozemních komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
<br> Klokočná 61,251 64 Mnichovice tel: +420 222 352 065,email: obec©klokocnaeu
<br> Šíří/£
<br> 44 CT.-„
<br> Datum Naše značka Vyřizuje Přímý telefon 2.8.2022 Sp.zn.06/2022-OUKL Ing.XXXXXXXX XXXXX +XXX XXX XXX XXX
<br> Č.j.OÚ/MR/O41/2022
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Obec Klokočná,se sídlem Klokočná 61,251 64 Mnichovice,IČO: 00472034 (dále jen „žadatelka") podala dne 1.8.2022 žádost o zařazení pozemních komunikací
<br> lc,která se nachází na pozemcích parc.č.344/2,parc.č.23/2,parc.č.309/12,parc.č.309/6,parc.č.309/14,parc.č.363/2 a parc.č.363/1,Vše k.ú.Klokočná,v úseku od č.p.8,251 64 Klokočná po č.p.109,251 64 Klokočná <,>
<br> 2c,která se nachází na pozemcích parc.č.322/45,parc.č.322/3,parc.č.st.34 a parc.č.350/2,vše k.ú.Klokočná,jedná se 0 úsek na návsi,251 64 Klokočná <,>
<br> 3c,která se nachází na pozemcích parc.č.351/3,parc.č.322/61 & parc.č.322/45,vše k.ú.Klokočná,v úseku od č.p.74,251 64 Klokočná po č.p.46,251 64 Klokočná <,>
<br> 4c,která se nachází na pozemcích parc.č.323/15,parc.č.323/9,parc.č.322/45,parc.č.322/74 a parc.č.322/38,vše k.ú.Klokočná,v úseku od č.p.41,251 64 Klokočná po č.p.107,251 64 Klokočná <,>
<br> Sc,která se nachází na pozemku parc.č.322/38,k.ú.Klokočná,v úseku od silnice III.třídy po č.p.52,251 64 Klokočná <,>
<br> 6c,která se nachází na pozemku parc.č.322/45,k.ú.Klokočná,v úseku od č.p.42,251 64 Klokočná <,>
<br> 7c,která se nachází na pozemcích parc.č.367/6,parc.č.17/11,vše k.ú.Klokočná,v úseku od silnice III.třídy po č.p.1 15,251 64 Klokočná <,>
<br> do kategorie místní komunikace III.třídy a pozemních komunikací
<br> ld,která se nachází na pozemcích parc.č.357,parc.č.344/1,parc.č.19,parc.č.15/2 & parc.č.15/5,vše k.ú.Klokočná,aje samostatným chodníkem u hlavní silnice od jižní účelové plochy OA,podél parčíku až k č.p.19,251 64 Klokočná,zahrnujícím též rampu k Hostinci Na Klokočne' č.p.71,251 64 Klokočná <,>
<br> 2d,která se nachází na pozemku parc.č.322/45,k.ú.Klokočná,a je samosta...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz