« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 6/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 27.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zápis č.6/2022 – Veřejné zasedání zastupitelstva 27.7.2022
<br>
Stránka 1 z 13
<br> Zápis č.6/2022
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 27.7.2022 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
<br>
Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX,Ing.Michaela
<br> Poncarová,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Ph.D
<br> Omluveni: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Neomluveni:
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 6
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 1
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce XXXXXXXX XXXXX
<br> (dále „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně
<br> svoláno.Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední
<br> desce Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
<br> dní,a to od 19.7.2022 do 27.7.2022.Předsedající dále konstatoval,že dle prezenční
<br> listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předsedající zdůraznil,že tak jak také bylo avizováno,je z důvodu zdokumentování
<br> průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam.To je plně
<br> v souladu jak s Jednacím řádem zastupitelstva,tak i zásad GDPR <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXXX XXXXX a XXX XXX XXXX <,>
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXXX.Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
<br> protinávrhů <.>
<br> K návrhu se nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetl návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
<br> Jana Malého,zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
<br> Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,Michaela
<br> Poncarová,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5548078

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz