« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Rozhodnutí hejtmana KVK č. 3/2022 (zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana KVK č. 3/2022 (zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů)
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary – Dvory,Česká republika
<br> Číslo jednací: KK/457/KZ/22 Počet listů rozhodnutí: 2
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> hejtmana Karlovarského kraje
č.3/2022
<br> ze dne 1.8.2022
o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
<br> Podle ustanovení článku 3 odst.1 Nařízení Karlovarského kraje č.4/2016,kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen
„nařízení“),a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje z r u š u j i od 2.srpna 2022
<br> D O B U Z V Ý Š E N É H O N E B E Z P E Č Í V Z N I K U P O Ž Á R Ů <,>
<br> která byla vyhlášena z důvodu vyššího výskytu požárů ve venkovním prostředí a další prognóze
vývoje počasí rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 ze dne 26.července 2022
pro celé území Karlovarského kraje <.>
<br> Čl.I
Zrušení podmínek k zabezpečení požární ochrany
<br> Opatření stanovená rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 ze dne 26.července
2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pozbývají od 2.srpna 2022
platnosti <.>
<br> Čl.II
Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění <.>
<br> V Karlových Varech dne 1.srpna 2022
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
hejtman Karlovarského kraje
<br>
<br> strana X
<br> Vyhlášeno zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje <.>
<br> Vyvěšeno dne ___________________ v ____________ hodin na úřední desce Krajského úřadu
Karlovarského kraje <.>
<br>
2022-08-01T14:51:51+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5547996

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rovná
16. 07. 2024
15. 07. 2024
14. 07. 2024
07. 07. 2024
07. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz