« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Rozhodnutí hejtmana KVK č. 3/2022 (zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana KVK č. 3/2022 (zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů)
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary – Dvory,Česká republika
<br> Číslo jednací: KK/457/KZ/22 Počet listů rozhodnutí: 2
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> hejtmana Karlovarského kraje
č.3/2022
<br> ze dne 1.8.2022
o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
<br> Podle ustanovení článku 3 odst.1 Nařízení Karlovarského kraje č.4/2016,kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen
„nařízení“),a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje z r u š u j i od 2.srpna 2022
<br> D O B U Z V Ý Š E N É H O N E B E Z P E Č Í V Z N I K U P O Ž Á R Ů <,>
<br> která byla vyhlášena z důvodu vyššího výskytu požárů ve venkovním prostředí a další prognóze
vývoje počasí rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 ze dne 26.července 2022
pro celé území Karlovarského kraje <.>
<br> Čl.I
Zrušení podmínek k zabezpečení požární ochrany
<br> Opatření stanovená rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 ze dne 26.července
2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pozbývají od 2.srpna 2022
platnosti <.>
<br> Čl.II
Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění <.>
<br> V Karlových Varech dne 1.srpna 2022
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
hejtman Karlovarského kraje
<br>
<br> strana X
<br> Vyhlášeno zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje <.>
<br> Vyvěšeno dne ___________________ v ____________ hodin na úřední desce Krajského úřadu
Karlovarského kraje <.>
<br>
2022-08-01T14:51:51+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5547996

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz