« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice 29.6.2022
Úřední deska - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice 29.6.2022 - Oficiální stránky Obce RačeticeVYUŽÍVÁME PODPOR ÚSTECKÉHO KRAJE
2.8.2022
Bude polojasno až oblačno,ojediněle přeháňky.Denní teploty 24 až 28°C.Noční teploty 16 až 12°C <.>
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice
Konané dne: 29.6.2022 v KD Račetice č.p.11 Zahájení: 18:00
Bod programu 1.: Zahájení zasedání
Starosta pan Bartoň v 18:00 přivítal přítomné: 5 zastupitelů,3 omluveni předem,10 zástupců veřejnosti.Zastupitelé jsou usnášeníschopní <.>
Program jednání byl zaslán a vyvěšen.Program jednání schválen všemi přítomnými beze změn <.>
Zapisovatelem schválen Ryšavý,ověří Bartoň a Kvasnička <.>
Schválený program jednání:
Projednávání žádosti pana Abraháma
Projednávání závěrečného účtu obce Račetice za 2021
Projednávání žádosti o vyjádření stanoviska k rodinnému dvojdomku p.č.291/58 v k.ú.Račetice
Různé
Závěr
Bod programu 2.: Kontrola usnesení z minulého jednání
Zápis a usnesení z minulého jednání byly řádně vyvěšeny,bez připomínek zastupitelů či veřejnosti.Úkoly se plní nebo jsou splněny <.>
Bod programu 3.: Projednávání žádosti pana Abraháma
Bartoň: p. Abrahám žádá o povolení zřízení 2ks pouličního osvětlení na cestě v zahrádkách a napojení na síť VO <.>
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Račetice zamítá žádost o zřízení VO dle návrhu p. Abraháma v uličce v zahrádkách <.>
Hlasování: Pro 5,proti 0,zdržel se 0 <.>
Návrh byl schválen jako usnesení č. 44/2022
Bod programu 4.: Projednávání účetní uzávěrky MŠ Račetice
Bartoň: Příspěvková organizace obce Račetice - MŠ Račetice 44,předložila účetní závěrku za rok 2021,hospodaření skončilo se ziskem 89,20Kč <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Račetice schvaluje účetní závěrku MŠ Račetice bez výhrad a souhlasí s převodem zisku 89,20Kč do rezervního fondu.<.>
Hlasování: Pro 5,proti 0,zdržel se 0 <.>
Návrh byl schválen jako usnesení č. 45/2022
Jenčová: MŠ Račetice změnila dodavatele elektrické energie,z původních cca 50 tis.Kč sníží zálohy na...

Načteno

edesky.cz/d/5547979

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz