« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Volby do Zastupitelstva obce NECHVALICE <,>
konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.g) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,informuji
<br> volební strany,jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce
<br> Nechvalice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,o počtu a sídle volebních okrsků <.>
<br>
<br> Počet okrsků : 3
<br>
<br> Sídlo volebního okrsku č.1 : Nechvalice č.62 – budova Obecního úřadu <.>
<br>
<br> Sídlo volebního okrsku č.2 : Ředice č.2 – zasedací místnost SDH Ředice <.>
<br>
<br> Sídlo volebního okrsku č.3: Vratkov č.9 – zasedací místnost SDH Chválov <.>
<br>
Každá volební strana,jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,může
<br> delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 24.srpna 2022) jednoho člena a jednoho náhradníka do
<br> okrskové volební komise <.>
<br> Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst.2 a 3 zákona č <.>
<br> 491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě
<br> (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem) <.>
<br> Seznam musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození,adresu místa trvalého pobytu člena,popřípadě
<br> náhradníka,případně přechodného pobytu,jde-li o cizince,a jméno a příjmení zmocněnce politické strany <,>
<br> politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany,ledaže jde o nezávislého kandidáta,popřípadě jméno a
<br> příjmení osoby,která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k
<br> seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení <.>
<br> Dále může seznam...

Načteno

edesky.cz/d/5547603


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz