« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Usnesení OZ č. 21 ze dne 28. 7. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení  OZ č. 21 ze dne 28. 7. 2022 (326 kB)
USNESENÍ č.21 ze zasedání zastupitelstva obce Stěbořice konaného dne 28.7.2022 USN.Č.21/141_21/14s
<br> 21/ 141 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1) Program zasedání zastupitelstva obce Stěbořice,v souladu s informací o konání zasedání
<br> ZO,zveřejněnou na úřední desce Obecního úřadu Stěbořice Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
<br> 2) Zapisovatelem zasedání ZO XXXX XXXXXXX Komárka Pro: X Proti: X Zdržel se: X
<br> 3) Ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice XXXX XXXXX XXXXX a paní Pavlu Stadler Pro: X Proti: X Zdržel se: 1
<br> 21/ 142
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> l) Kontrolu plnění usnesení ZO od posledního zasedání dne 30.5.2022 2) Zprávu o činnosti rady od posledního ZO dne 30.5.2022
<br> 21/143 Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> l) Rozpočtovou úpravu č.4/2022 rozpočtu obce.Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 2) Výstavbu chodníků na vrchním konci ve Stěbořicích z vlastních Zdrojů.Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 21/144
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> l) Závěrečný účet Mikroregionu Opavsko severozápad za rok 2021
<br> 2) Informaci o pokračování jednání se společností ČEZ distribuce ohledně umístění kioskové trafostanice.Nově místo j e parcela p.č.2 v k.ú.Stěbořice (zahrada za obecním úřadem) <.>
<br> 21/ 145 Zastupitelstvo obce ukládá: l) Starostovi obce Romanu Falharovi zjistit,zda je povinnost při zateplení ZŠ zajistit nucené větrání prostor (rekuperaci) a vyčíslit náklady na zateplení a výměnu kotlů.2) Radě zjistit jiné dotační možnosti akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice na Březové“
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX Místostarosta obce
<br> XXXXX XXXXXX,DiS.Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5547497

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz