« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků. Vyvěšeno: 1.8.2022   Sejmuto: 25.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Infor...anám.pdf
OBEC JANŮWY
Janůvky č.15
<br> 569 43 Jevi'čko
<br> Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebm'ch okrsků
<br> pro vo]by do zastupitelstva obce Janůvky
konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.g) zákona č.491/2001 Sb <.>,o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění
pozděj ších předpisů <,>
<br> informuji volebm' strany <,>
<br> že volby do zastupitelstva obce Janůvky se uskutečm' ve dnech 23.a 24.září 2022
v následujícím volebním okrsku,jehož sídlo je:
<br> vo]ebm' okrsek č.1:
zasedací místnost budovy Obecnfflo úřadu Janůvky,č.p.15
<br> V Janůvkách 27.7.2022
podpis starosty
<br> OBEC JANUVKY 15
569 43 JEvfčKO

Načteno

edesky.cz/d/5542544


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz