« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrovec - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ostrovec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ostrovec
O B E C O S T R O V E C
Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec
IČO: 00249963
<br>
01.08.2022
POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce Ostrovec
<br> Místo konání: zasedací síň obecního úřadu
Datum konání: 07.08.2022 od 20.00 hod <.>
PROGRAM: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření
3) Závěrečný účet DSO SP za rok 2021
4) Schválení ÚP Ostrovec – změna č.2
5) 700.let výročí obce
6) Smlouva o zřízení věcného břemene EG.D a.s <.>
7) Oprava chodníku
8) Dotace hasiči
9) Prodej pozemků
<br> 10) Diskuse
<br> 11) Závěr
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 01.08.2022
Sejmuto z úřední desky obce dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Zveřejněno elektronicky na internetových stránkách obce od: 01.08.2021 do:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5542329

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz