« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zákaz odběru povrchových vod (MěÚ/OŽP Sokolov, veřejná vyhláška-OOP..)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákaz odběru povrchových vod (MěÚ/OŽP Sokolov, veřejná vyhláška-OOP..)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
<br> Odbor životního prostředí
<br> Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br>
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/78144/2022/OŽP/KABR
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/78714/2022/OŽP/KABR
<br> ČÍSLO EVIDENČNÍ: 97634
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: katerina.brandlova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 1.8.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
<br>
<br> ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
<br>
<br>
Městský úřad Sokolov,odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 106 odst.1
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,(vodní zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 109
<br> odst.1 vodního zákona
<br>
<br>
ZAKAZUJE S ÚČINNOSTÍ
<br>
<br> OD 01.08.2022 DO ODVOLÁNÍ
<br>
<br> ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD POVOLENÉ DLE UST.§ 8 ODST.1 PÍSM.A) BODU 1
<br> VODNÍHO ZÁKONA
<br>
<br>
z vodních toků ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Sokolov:
<br>
<br> Vodní tok IDVT ř.km od ř.km do cca
<br> XXXXXXX - HVT č.S XXX XXXXXXXX X XX,9
<br> Lobezský potok 10100350 0 12
<br>
<br> Tento zákaz se netýká povolení,u nichž byl stanoven minimální zůstatkový průtok (MZP) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Upozornění:
<br>  Odběry povrchových vod prostřednictvím technického zařízení (např.čerpadla) bez povolení
vodoprávního úřadu jsou zakázány ze zákona!
<br>  Odběry,u kterých byl stanoven MZP,musí být zastaveny vždy,když je průtok v toku pod úrovní
MZP <.>
<br>  Zákaz se nevztahuje na odběry dle § 8 odst.3 vodního zákona,k nimž není třeba povolení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Odůvodnění
<br> Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu,které se projevilo snížením vodnosti a na základě průběžného
<br> prověřování situace na vodních tocích doporučil podnik Povod...

Načteno

edesky.cz/d/5542326

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz