« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zákaz odběru povrchových vod (MěÚ/OŽP Sokolov, veřejná vyhláška-OOP..)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákaz odběru povrchových vod (MěÚ/OŽP Sokolov, veřejná vyhláška-OOP..)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
<br> Odbor životního prostředí
<br> Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br>
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/78144/2022/OŽP/KABR
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/78714/2022/OŽP/KABR
<br> ČÍSLO EVIDENČNÍ: 97634
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: katerina.brandlova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 1.8.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
<br>
<br> ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
<br>
<br>
Městský úřad Sokolov,odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 106 odst.1
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,(vodní zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 109
<br> odst.1 vodního zákona
<br>
<br>
ZAKAZUJE S ÚČINNOSTÍ
<br>
<br> OD 01.08.2022 DO ODVOLÁNÍ
<br>
<br> ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD POVOLENÉ DLE UST.§ 8 ODST.1 PÍSM.A) BODU 1
<br> VODNÍHO ZÁKONA
<br>
<br>
z vodních toků ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Sokolov:
<br>
<br> Vodní tok IDVT ř.km od ř.km do cca
<br> XXXXXXX - HVT č.S XXX XXXXXXXX X XX,9
<br> Lobezský potok 10100350 0 12
<br>
<br> Tento zákaz se netýká povolení,u nichž byl stanoven minimální zůstatkový průtok (MZP) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Upozornění:
<br>  Odběry povrchových vod prostřednictvím technického zařízení (např.čerpadla) bez povolení
vodoprávního úřadu jsou zakázány ze zákona!
<br>  Odběry,u kterých byl stanoven MZP,musí být zastaveny vždy,když je průtok v toku pod úrovní
MZP <.>
<br>  Zákaz se nevztahuje na odběry dle § 8 odst.3 vodního zákona,k nimž není třeba povolení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Odůvodnění
<br> Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu,které se projevilo snížením vodnosti a na základě průběžného
<br> prověřování situace na vodních tocích doporučil podnik Povod...

Načteno

edesky.cz/d/5542326

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rovná
08. 12. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
25. 11. 2022
25. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz