« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Záměr prodeje pozemku p. č. 790 a část pozemku p. č. 789 v k. ú. Třebušín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa záměru - detail (373.14 kB)
1 1/3
<br> 1 1/2
<br> 184
<br> 787
<br> 1250! _ _ o 2 4 6 810m
mapa záměru (28.05 kB)
184
<br> 150 787
záměr prodeje (186.89 kB)
O b e c T Ř E B U Š Í N
<br>
<br> Obec Třebušín podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje na
úřední desce záměr prodeje pozemku p.č.790 a část pozemku p.č.789 v k.ú.Třebušín <,>
zapsaný na LV-1 pro Obec Třebušín <.>
<br> Lhůta ke zveřejnění je 15 dní ode dne vyvěšení <.>
<br>
k.ú.Třebušín
<br> pozemek p.č.790 o výměře 90m² druh pozemku – ostatní plocha
způsob využití – ostatní komunikace
<br> část pozemku p.č.789 o výměře 1043m² druh pozemku – ostatní plocha
způsob využití – ostatní komunikace
<br>
Nesoulad se skutečným stavem <.>
<br>
<br>
<br> vyvěšeno: 01.08.2022
<br> sejmuto:
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX
starostka

Načteno

edesky.cz/d/5542250

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz