« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Zápis č.13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_č.13.pdf
1
<br> ZÁPIS č.13
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva Struhařov,dne 27.7.2022
<br> Zahájení: 19.00 hod <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,Košťáková
Ludmila,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je XX,zasedání je usnášení schopné <.>
<br> Hlasování: PRO / PROTI / ZDRŽEL
<br> Program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
Bez připomínek
<br> 3.Předložena informace ČEZ Distribuce a.s.o přerušení dodávky elektřiny dne 9.8.2022 v Horním
Podhájí č.p.4,5,6,10,11,13,24 od 730-1730 <.>
Bereme na vědomí
<br> 4.Předložena informace ČEZ Distribuce a.s.o přerušení dodávky elektřiny dne 17.8.2022
v Myslíči č.p.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,26,28.Od
730-1630 <.>
Bereme na vědomí
<br> 5.Předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání sportovní akce „BIKERUN“
ve Skalici dne 6.8.2022.Schválen příspěvek ve výši 5000 Kč <.>
Hlasování: 10/0/1
<br> 6.Předložena informace MěÚ BN,odbor výstavby a územního plánování,oznámení o
zpřístupnění návrhu změny č.1 ÚP Bystřice a konání veřejného projednání,které se uskuteční
22.8.2022 v 1000 v městské síni MěÚ Bystřice.Dokumentace je vystavena MěÚ BN,odbor
výstavby a územního plánování,první patro č.dveří 103.Současně je dokumentace přístupná na
MěÚ Bystřice <.>
Bereme na vědomí
<br> 7.Předložena informace České pošty,o představení mobilní pobočky České pošty.Provozní doba
mobilní pošty ve Struhařově je od 1.8.2022 v lichý týden 845-930 a v sudý týden 1540-1625 <.>
Bereme na vědomí
<br> 8.Předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání sportovní akce nohejbalový
turnaj ve Struhařove dne 6.8.2022.Schválen příspěvek ve výši 3000 Kč <.>
<br> Hlasování: 11/0/0
<br>
<br> 2
<br> otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> Zápi...

Načteno

edesky.cz/d/5541855

Meta

Územní plánování   Výpadek elektřiny   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
24. 09. 2022
26. 08. 2022
19. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz