« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 111.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 111.pdf
111
<br> Statutární město Ostrava úřad městského obvodu Michálkovice
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.(341%— 2,79 ?.2022—
<br> vyvěšena dne:
<br> sňata dne: „.<.> —___?— C _ za správnost: _Úýďýďýď Sp.zn.: S-MICH/I 19432292 _ zmocněnec Ímběz" zve em "a ' Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX Fax: +XXX XXX XXX XXX E-mail: oweissova©michalkovice.ostrava.cz Datum: 2022-07-28
<br> Rozhodnutí
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení 5 21 odst.3 zák.č.4912001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o volbách“),projednal podle ustanovení 5 23 odst.1 zákona o lvolbách,kandidátní listinu volební strany s názvem Michálkovice 2022,sdružení politického hnutí NEZAVISLÍ a nezávislých kandidátů,pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> podle ust.š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách o,r e g_i s t r a c i kandidátní listiny volební strany Michálkovice 2022,sdružení politického hnutí NEZAVISLI a nezávislých kandidátů <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 11.07.2022 v 09:00 hodin podala volební strana Michálkovice 2022,kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022.Vzhledem k tomu,že kandidátní listina byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti ve smyslu 5 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení 5 59 odst.2 zákona o volbách může volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je podle š 61 zákona o volbách příslušný Krajský soud vOstravě; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust.& 23 odst.4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Úřad...

Načteno

edesky.cz/d/5541597


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
17. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
15. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz