« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 113.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 113.pdf
1.11
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Mlchálkovice Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost e„ č.: 14/1202.— vyvěšena dne: % <,>
<br> sňata dne:
<br> ____7__ za správnost: % _I
<br> C.j.: MICI—I/2858/22/Wei.<.>
<br> Sp.zn.: S-MICH/l 194/2204 _ zmocněn esguběžně zveřejněna na Internetu Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXXX XXX XXX XXX
<br> Fax: “420 599415 115
<br> E-mail: oweissoanmichalkovice.ostrava.cz
<br> Datum: 2022-07-28
<br> Rozhodnutí
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení 5 21 odst.3 zák.č.491í2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),projednal podle ustanovení 5 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu volební strany s názvem Nezávislí pro Michálkovice,sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů,pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> podle ust.& 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách o r e g i s t r a c i kandidátní'listiny' volební strany Nezávislí pro Michálkovice,sdružení politického hnutí STAROSTOVE A NEZAVISLI a nezávislých kandidátů <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 13.07.2022 v 11:00 hodin podala volební strana Nezávislí pro Michálkovice kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022.Vzhledem k tomu,že kandidátní listina byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti ve smyslu 5 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení © 59 odst.2 zákona o volbách může volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je podle š 61 zákona o volbách příslušný Krajský soud vOstravě; za doručené se rozhod...

Načteno

edesky.cz/d/5541595


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
26. 01. 2023
25. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz