« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 114.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 114.pdf
151
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> Statutární město Ostrava _ „„ 242; Uřad městského obvodu Michálkovice Písemnost **V- Č'-%—— _ 29072922 vyvěšena dne.sňata dne: / -— za správnost: M Č- J-í M1CHF'2857/22/ Wei souběžně zveřejněna na internetu Sp.zn.: S-MlL'H/l 194122123 ' _ ě _ Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXX zmoc" nec Telefon: +XXX XXX XXX XXX Fax: XXXX XXX 415 115 E-mail: oweissova©michalkovice.ostrava.cz Datum: 2022-07-28 Rozhodnutí
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení 5 21 odst.3 zák.č.491-"2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),projednal podle ustanovení 5 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu volební strany s názvem MODERNÍ OBEC,sdružení politické strany Občanská demokratická strana a nezávislých kandidátů,pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> podle ust.š,23 odst.3 písm.a) zákona o volbách o r e g i st r a c i kandidátní listiny volební strany MODERN! OBEC.sdružení politické strany Občanská demokratická strana & nezávislých kandidátů <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 1 1.07.2022 v 11:07 hodin podala volební strana MODERNÍ OBEC kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022.Vzhledem k tomu,že kandidátní listina byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti ve smyslu 5 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení 5 59 odst.2 zákona o volbách může volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu.kterým je podle 5 61 zákona o volbách příslušný Krajský soud vOstravě; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust.© 23 odst.4 zákona o volbách třetím dn...

Načteno

edesky.cz/d/5541594


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
26. 01. 2023
25. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz