« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny - OMMO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny OMMO
_.<.>.—
<br> \_Bakov nad jizerou
<br> Městský úřad Bakov nad jizerou Mírové- nainéstí 208
<br> mms“ 294 01 Bakov nadjizcrOu
<br> středního Pojizeří
<br> Čj.: an-TAJ-2022/1132-21 V Bakové nad jizerou dne 27.7.2022
<br> Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny
<br> ROZHODNUTÍ Městský úřad Bakov nad Jizerou příslušnýjako registrační úřad ve smyslu ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001
<br> Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o volbách"),projednal podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu politického hnutí „Občané městu,město občanům" pro volby do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou,konané ve dnech
<br> ve dnech 23.a 24.září 2022.a rozhodl takto:
<br> Podle ust.š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu volební strany „Občané městu.město občanům"
<br> ooůvoonišiví
<br> Ve lhůtě stanovené zákonem o volbách podala dne 7.7.2022 volební strana „Občané městu,město občanům" kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Bakov nadjizerou konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách přezkoumal Městský úřad Bakov nad jizerou,jako registrační úřad,předloženou kandidátní listinu.Počet kandidátů na kandidátní Iistiněje 21 <.>
<br> Kandidátní listina obsahovala chyby,které zmocněnec volební strany opravil při podání kandidátní listiny.jednalo se 2x o chybu v údaji trvalý pobyt a 1x o chybu v příjmení kandidáta <.>
<br> POUČENÍ
<br> Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatnívolební strany.které kandidátní listinu podaly,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Praze (5 59 odst.2 zákona o volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust.š 23 odst.4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu,který rozhodnutívydal) <.>
<br> law
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí úřadu
<br> Rozdělovník:
<br>.Zmocněnec volební strany.Zmocněnci volebních stran,kteří podali kandid...

Načteno

edesky.cz/d/5541524


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz