« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Bakov nad Jizerou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Bakov nad Jizerou
Šnv/ *W/fH/Zďza/ďá—af A?
<br> Středočeský kraj
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č.027-2W202ZIRK ze dne 29.6.2022 oznamuje Středočeský kraj,dle ustanovení 5 18 odst.1 zákona č.129f2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),V platném znění,následující záměr:
<br> bezúplatně převést
<br> městu Bakov nad Jizerou
<br> pozemky p.č.1221929 o výměře 228 m?.— orná půda,p.č.1243329 o výměře 389 m2 „ ostatní plocha,p.č.12431'45 o výměře 146 m2 — ostatní plocha,p.č.124346 o výměře 24? m2 — ostatní plocha,p.č.124347 o výměře 503 m2 — ostatní plocha,v obci Bakov nad Jizerou a k.ú.Bakov nad Jizerou,zaps.v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV XXXX z vlastnictví Středočeského kraje,se sídlem Zborovská SUI ],150 21 Praha 5,IČ 20891095 do vlastnictví města Bakov nad Jizerou,Mírové náměstí 208,294 01 Bakov,IČ 0023 T418
<br> Zdůvodnění záměru: Jedná se o pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje,svěřené do správy Krajské Správy a údržby silnic Středočeského kraje,jeho příspěvkové organizace,které jsou součástí stavby chodníků.Převodem bude odstraněn nesoulad mezi vlastnictvím stavby a pozemky,na kterých je umístěna stavba <.>
<br> HolmiumljB-podepzan alelu-mnohým podpisem
<br> Podepimijici; Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Organza/:e,XX: Odbor majetku iDolmmemjc podupsán elchroiúckým podpisem Sériové č.cert.: 12540095 EPMŠ'PĚW-id: B““ XXXXXX XXXXXXX Vydavatel cen.: PastSignmu Qnalifled CA ni WW: XX 05b“ dm“ “Datum a čas 1407202214595? jsa-im a.cm.: 22.593: ló „má IWdavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 ;an: IDatum & čas: 15.07.2022 07:15:05 ' Důvod: “'.! Mm Ing.Jaroslav Rikovsky,MPA vedoucí Odboru dopravy vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy Informace podá:
<br> Odbor majetku a hospodářské Správy Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.Jana Maršíkově,tel.: 25 2280271
<br> Vyvěšeno: ff &% 05093!— ÍŽTMÍ Sňato:
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 2?1 marsikovaj...

Načteno

edesky.cz/d/5541518

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz