« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Přezkum hospodaření PK 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkum hospodaření PK 2010
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ll „„.i Ol.)."f
<br> Zpráva o výsledku přezkoumvání hospodaření obce Víska u Jevíčka,IC: 00277568 za rok 2010
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: — 7.4.2011
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Víska u Jevíčka,Víska 11 J evíčka 3,569 43 Jevíčko
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: — Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: — JOSGonuŽelka - starosta obce — XXXXXX XXXXXXXXX — účetní obce
<br>.-;\ „_ ___,A! „./ '?ÝMWW/ &% (*,/' // 4 „Ž 0; f !? 7 '
<br> Komenského náněsíí í25,53211 Pardubice.Tel.: +420 456026530.535,Mobil: +420 724096504
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Víska u Jevíčka byly přezkoumány následující
<br> písemnosti:
<br> Druh písemn osti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn od 27.11.2009 do 15.12.2009
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.10048,10038,10011,96 — číslováno č.rozpočtového opatření PK a vlastní RO č.1 a 2,schválena usnesením ZO ze dne 10.12.2010
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na r.2011 - 2013
<br> Schválený rozpočet
<br> usnesení 20 ze dne 16.12.2009
<br> Závěrečný účet
<br> zveřejněn od 25_ 5.2010 do 25.6.2010,schválen usnesením ZO ze dne 25.6.2010
<br> Bankovní výpis za r.201 O — namátkovým způsobem a ke dni 31.12.2010 Dohoda o hmotně ze dne 6.11.2010 — pokladní obce
<br> odpovědnosti
<br> Faktura za r.2010 — namátkovým Způsobem
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> inventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31.12.2010
<br> Mzdová agenda
<br> mzdové listy za r.2010
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> usnesení ZO ze dne 6.11.2010
<br> Pokladní doklad
<br> příjmové a výdajové pokladní doklady za r.2010 -
<br> namátkovým způsobem
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za r.2010
<br> Příloha rozvahy
<br> ke dni 31.12.2010
<br> Rozvaha ke dni 31.12.2...

Načteno

edesky.cz/d/5540705

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz