« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Závěrečný účet 2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2011
Závěrečný účet obce za rok 2011
<br> (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) <.>
<br> l)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený Rozpočtové Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2010 k upravenému rozpočtu Třída 1 — Daňové příjmy 1378 1443 1455 101% Třída 2 - Nedaňové příjmy 222 195 186 100,71% Třída 3 - Kapitálové příjmy O 500 500 100% Třída 4 - Přijaté dotace 53 61 61 100% Příjmy celkem 1653 1707 1702 98,7% Třída 5 — Běžné výdaje 1338 1223 1311 95,75% Třída 6 — Kapitálové výdaje 800 961 21 1 21,95% Výdaje celkem 2138 2184 1522 96,90% Saldo: Příjmy — výdaje —485 -485 180 Třída 8 — Financování 485 485 -180 Zůstatek roku 2010 0 O Splátka půjčky 0 0 Financování celkem 485 485 -180
<br> Přebytek (_),ztráta (+) " ' '
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě (výkaz FIN 2—12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2011- dotace poskytnuté z Pardubického Kraje
<br> Poskytnutí dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu,dmů a bytů v roce 2011 ve výši 945,- Kč.Dotace byla vyčerpána v plné výši <.>
<br> Vyvěšeno: Sňato:
<br> XXXXX XXXXXXXX,v r.starosta obce /
<br> : fi
<br>,„fzú/ /

Načteno

edesky.cz/d/5540702


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz