« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Přezkum hospodaření 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkum hospodaření 2014
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Víska u Jevíčka,IČ: 00277568
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dnech: 20.května 2015 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení ©“ 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> CMD/2004181) o přezkoumávání hospodaření územních samospíávných celků fcídobíovolných svazku obcí ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno 2.1.2015 dopisem Krajského úřadu Pardubického kraie c.i.KrÚ 233/2015 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014 <.>
<br> Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 20.5.2015 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor povéře ný řízením píe7koumam l!1_;)'_lvanaBLdnannvq
<br> — kontroloři: — Miloslavalílková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 21.7.2014 <.>
<br> Přezkomnání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: Josef Zouželka — starosta obce
<br> Jolana Riemeí'ova — účetní obce
<br> Komenského náměstí 125.532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 535,724 652 038.E-mail: : u,; " _1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeue' podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení o“ 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na ktere se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní ukol — ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 20.5.2015 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání r\.l.(*Íhyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> /\.ll....

Načteno

edesky.cz/d/5540695


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz