« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Přezkum hospodaření 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkum hospodaření 2015
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> obce Víska u Jevíčka IČ: 00277568
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 27.dubna 2016 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení & 42.š 53 (týká se DSO) zákona č.1283000 Sb <.>,oobcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420í2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samoswávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje oznámením zaslaným do datové schránky obce dne 18.1.2016 a předáním pověření) <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 27.4.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> — kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.42012004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.2550012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání býli přítomni: XXXXX XXXXXXXX - starosta obce
<br> Jolana Riemerova - účetní obce
<br> Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice.Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,Email: lan.“sfavíkQĚIdmekfajgz _1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.4203004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v Š 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů Platných ke dnieskutešpěnínlwm úkonu:
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.4209004 Sb.nebyly předmětem přezkouinání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 27.4.2016
<br> A.Výsledek dílčích přezkogmáni AJ.Chyby a nedostatky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.!I.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při p...

Načteno

edesky.cz/d/5540693

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz