« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Závěrečný účet 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2015
Obec Víska u Jevíčka
<br> Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 00277568
<br> Název Obec Víska u.levíčka Ulice č.p.3
<br> Obec Obec Víska u.levíčka Pošta 569 41 Jevíčko
<br> Kontaktní údaje
<br> ] Telefon "825712623 lil-mail obecviskaúíjtiscalicz Web www.viskaujevickacz
<br> Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Financování
<br> Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ostatní deplňující údaje
<br> Závěrečný účet ](JRGANIZACEj za rok [ROK]
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1 11 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čínn,337 700.00 277 700,00 277 504,56 82,17 99.93
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.<.> osob ze sam.výd.čin 33 000,00 24 000.00 23 615,76 71,56 98.40
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob 1 kap.výnosů 10 000,00 30 000,00 38 346,88 383,47 127,82
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 320 000,00 364 000,00 364 475,63 113,90 100,13
<br> 0000 1 122 Daň z příjmů práv.osob za obce 3 000,00 3 000,00 3 000.00 100,00 100,00
<br> 0000 121 ] Daň z přidané hodnoty 650 000,00 700 000,00 704 782.61 108,43 100,68
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 65 000.00 70 000,00 59 050,00 90,85 84,36
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000.00 2 000.00 1 850,00 92,50 92,50
<br> 0000 1351 Odvod ?,loterií a podobných her 0,00 6 000,00 6 000,50 0,00 100,01
<br> 0000 151 ] Daň z nemovitých včei 220 000,00 370 000.00 378 472.93 172.03 102.29
<br> 0000 41 12 Nl př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 46 235.00 46 235,00 46 235.00 100,00 100,00
<br> 0000 4222 ]nv.př.transfery od krajů 0.00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1032 21 I ] Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 3 000,00 4 500,00 0,00 150,00
<br> 2141 21 11 Příjmy 7.po...

Načteno

edesky.cz/d/5540692

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz