« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Rozpočet 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2016
Prijmy
<br> Stránka 1
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v Kč) Paragraf Položka
<br> Daně celkem 1xxx
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.0000 1111
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn.0000 1112
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 0000 1113
Daň z příjmů práv.osob 0000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 0000 1122
Daň z přidané hodnoty 0000 1211
Daň z nemovitých věcí 0000 1511
<br> Správní,místní a ostatní poplatky celkem 1xxx
Poplatek za provoz systému KO 0000 1340
Poplatek ze psů 0000 1341
Odvod z loterií a podobných her 0000 1351
<br> Transfery celkem 4xxx
NI př.transf.ze st.r.v rámci souh.dot.0000 4112
<br> Ostatní nedaňové příjmy celkem
Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 2132
- nájem Alkyon Elec <.>
- nájem hospoda
- nájem FOFRNET
- nájem SIGNIT
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633
příjmy z prodeje ostatního DM – prodej plynovodu 3633 3113
Příjmy z úroků 6310 2141
Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 2142
- akcie ČS,a.s <.>
<br> převod stavu krátkodobých prostředků 8115
- zůstatek na účtu 0000 8115
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Rozpočet
2016
<br> 1 577 000,00
337 000,00
<br> 25 000,00
25 000,00
<br> 320 000,00
<br> 650 000,00
220 000,00
<br> 67 000,00
60 000,00
<br> 2 000,00
5 000,00
<br> 54 000,00
54 000,00
<br> 513 000,00
3 000,00
<br> 35 000,00
<br> 465 000,00
1 000,00
9 000,00
<br> 444 000,00
444 000,00
<br> 2 655 000,00
<br>
<br> Vydaje
<br> Stránka 2
<br> Běžné rozpočtové výdaje (v Kč) Paragraf Položka
<br> Silnice – celkem 2212
výdaje na opravu a údržbu 2212 5171
nákup ostatních služeb 2212 5169
nová výstavba RD 2212 6121
<br> Činnosti knihovnické – celkem 3314
ostatní osobní výdaje 3314 5021
pov.pojištění soc.zabezpečení 3314 5031
pov.pojištění na veřejné zdravotní pojištění 3314 5032
výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk 3314 5136
<br> Zachování a obnova hodnot místního kulturního pověd 3326
výdaje na opravu a údržbu - oprava kapličky 3326 5171
nákup ostatních služeb - údrž...

Načteno

edesky.cz/d/5540691

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz