« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Rozpočet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2018
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v Kč) Paragraf Položka
<br> Daně celkem 1xxx
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.0000 1111
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn.0000 1112
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 0000 1113
Daň z příjmů práv.osob 0000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 0000 1122,00
Daň z přidané hodnoty 0000 1211
Daň z nemovitých věcí 0000 1511
<br> Správní,místní a ostatní poplatky celkem 1xxx
Poplatek za provoz systému KO 0000 1340
Poplatek ze psů 0000 1341
Odvod z loterií a podobných her 0000 1382
<br> Transfery celkem 4xxx
NI př.transf.ze st.r.v rámci souh.dot.0000 4112
dotace na zbrojnici
<br> Ostatní nedaňové příjmy celkem
Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 2132
- nájem hospoda
- nájem FOFRNET
- nájem SIGNIT
Příjmy z prodeje pozemků 3639 3111
Příjmy z úroků 6310 2141 500,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 2142
- akcie ČS,a.s <.>
Činnost místní správy 6171 2329 400,00
<br> převod stavu krátkodobých prostředků 8115
- zůstatek na účtu 0000 8115
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Rozpočet
2018
<br> 2 200 500,00
468 900,00
<br> 12 300,00
38 000,00
<br> 424 800,00
<br> 1 006 500,00
250 000,00
<br> 72 000,00
63 000,00
<br> 2 000,00
7 000,00
<br> 760 900,00
60 900,00
<br> 700 000,00
<br> 28 400,00
3 500,00
9 000,00
<br> 1 000,00
<br> 14 000,00
<br> 2 395 200,00
2 395 200,00
<br> 5 457 000,00
<br>
<br> Běžné rozpočtové výdaje (v Kč) Paragraf Položka
<br> Silnice – celkem 2212
výdaje na opravu a údržbu 2212 5171
nákup ostatních služeb 2212 5169
nová výstavba RD 2212 6121
<br> Činnosti knihovnické – celkem 3314
ostatní osobní výdaje 3314 5021
pov.pojištění soc.zabezpečení 3314 5031,00
pov.pojištění na veřejné zdravotní pojištění 3314 5032,00
výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk 3314 5136
<br> Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 3326
výdaje na opravu a údržbu - oprava zbrojnice 3326 5171
nákup ostatních služeb - údržba zvonu 3326 5169
<br> Zájmová činnost v kultuře 3392
rekonst...

Načteno

edesky.cz/d/5540684

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz