« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Podřipsko - Závěrečný účet za rok 2021 včetně příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podřipsko - závěrečný účet DSO za rok 2021.pdf (1.44 MB)
Závěrečný účet za rok 2021
PODŘIPSKO
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> PODŘIPSKO
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
<br> 71234772
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 607520867
E-mail agentura.valentova@seznam.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Měsíční stav finančních prostředků 6
<br> Opis rozpočtových změn 7
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 10
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 11
<br> Výkaz FIN 12/2021 12
<br> Rozvaha 12/2021 23
<br> Výkaz zisku a ztráty 12/2021 26
<br> Příloha 12/2021 28
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2021 45
<br> Strana
<br>
<br> PODŘIPSKO,IČO 71234772 KEO4 1.10.1 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 518 Ostatní služby 0,00 44 236,00 56 615,20
521 Mzdové náklady 0,00 8 258,00 8 258,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> PODŘIPSKO,IČO 71234772 KEO4 1.10.1 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Výnosové účty
<br> 662 Úroky 0,00 538,10 90,11
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0,00 122 830,00 124 450,00
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> PODŘIPSKO,IČO 71234772 KEO4 1.10.1 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Závazky
<br> 321 Dodavatelé 0,00 3 630,00 3 630,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 925,00 0,00
331 Zaměstnanci 0,00 1 020,00 1 020,00
342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžní plnění 0,00 180,00 180,00
<br> strana 3Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> PODŘIPSKO,IČO 71234772 KEO4 1.10.1 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových ú...

Načteno

edesky.cz/d/5540642

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz