« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Veřejná vyhláška rozhodnutí Drážní úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška rozhodnutí Drážní úřad
1 /26
<br>
<br> *CRDUX00J3S8P*
CRDUX00J3S8P
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 200/8,121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
<br> Sp.zn.: MP-SDP0365/22-6/Bd V Praze dne 26.července 2022
Č.j.: DUCR-35069/22/Bd Telefon: +420 972 241 843 (linka 206)
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXX XXX.E-mail: bukovjan@ducr.cz
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
<br> v y d á v á
<br> na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst.1 a odst.2 stavebního zákona
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> pro stavbu dráhy:
<br>
“O p t i m a l i z a c e t r a t i K a r l š t e j n - B e r o u n “
<br> Stavebník:
Správa železnic,státní organizace,Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1,IČ:70994234 <,>
<br> Zástupce stavebníka:
METROPROJEKT Praha a.s <.>,Argentinská 1621/36,17000 Praha,IČ:45271895
<br> Stavba je členěna na:
SO 12-31-01 Zastávka Srbsko – nástupiště
SO 12-32-01 Železniční přejezd P277 v km 33,041
SO 12-33-01 Karlštejn – odbočka Lom,železniční spodek
SO 12-33-02 Karlštejn – odbočka Lom,železniční svršek
SO 12-34-01 Zastávka Srbsko – přístřešky pro cestující
SO 12-34-03 Zastávka Srbsko – komunikace k podchodu
SO 12-34-05 Zastávka Srbsko – Orientační systém
SO 12-35-01 Karlštejn – odbočka Lom,trakční vedení
SO 12-36-01 Zastávka Srbsko,úprava kabelových rozvodů nn,osvětlení
SO 12-36-06 Karlštejn-Beroun přeložka kabelu nn ČEZ km 33,055
SO 12-36-08 Přeložka kabelu nn v km 33,445
SO 12-36-09 Provizorní SSZ žst.Karlštejn – přípojka nn
SO 12-38-01 Most v ev.km 32,801
SO 12-38-02 Most v ev.km 33,500
SO 12-38-11 Propustek v ev.km 31,072
SO 12-38-12 Propustek v ev.km 31,633
SO 12-38-13...

Načteno

edesky.cz/d/5540297

Meta

Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz