« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Schválený rozpočet 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (561.26 kB)
Schválený rozpočet obce Češov na rok 2022
Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimální v Kč Maximální v Kč
<br> Účelové Druhové
odpa položky
<br> P Příjmy celkem 5 072 230,00 Kč
Rámcové ukazatele:
<br> Tř.1 Daňové příjmy 4 569 530,00 Kč
Tř.2 Nedaňové příjmy 386 900,00 Kč
Tř.3 Kapitálové příjmy - Kč
Tř.4 Dotace celkem 115 800,00 Kč
<br> Závazné ukazatele příjmů pro výkonné orgány (ODPA)
3639 Komunální služby a územní rozvoj 301 500,00 Kč
3612 Bytové hospodářství 23 400,00 Kč
3632 Pohřebnictví 5 000,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 000,00 Kč
3725 Využívání komunálních odpadů 49 000,00 Kč
6310 Příjmy z finančních operací 2 000,00 Kč
6171 Místní správa 1 000,00 Kč
<br> Příjmy - závazné transferové vztahy
4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR - Kč
4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 800,00 Kč
4116 Dotace ze SR - úřad práce 45 000,00 Kč
<br> V Výdaje celkem 8 333 992,00 Kč
Rámcové ukazatele:
<br> Tř.5 Provozní výdaje celkem 7 033 992,00 Kč
Tř.6 Kapitálové výdaje 1 300 000,00 Kč
<br> Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (ODPA)
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 40 000,00 Kč
2212 Silnice 30 000,00 Kč
2310 Pitná voda 390 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3 580 000,00 Kč
3111 Mateřské školy - Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury 59 000,00 Kč
3326 Obnova kulturních hodnot 1 000 000,00 Kč
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 36 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000,00 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - Kč
3631 Veřejné osvětlení 85 000,00 Kč
3632 Pohřebnictví 250 000,00 Kč
3635 Územní plán 100 000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 255 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 660 000,00 Kč
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 35 000,00 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovo...

Načteno

edesky.cz/d/5540248

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz