« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny - ODS a nezávislí pro Bakov a jeho místní části

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny - ODS a nezávislí pro Bakov a jeho místní části
“_*— Bakov nad jizerou
<br> rozcestí středního PojIzeří
<br>,<.> n.<.>
<br> Městský urad Bakov nad jizerou Mílo—„'e náměstí 208 294W Bakovnaojízmou
<br> Čj.: an-TAJ-2022/1132-20 V Bakové nad Jizerou dne 27.7.2022
<br> Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Bakov nadjizerou příslušnýjako registrační úřad ve smyslu ust.š 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o volbách"),projednal podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu sdružení stran politických hnutí a nezávislých kandidátů ODS a nezávislí pro Bakov a jeho místní části pro volby do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou,konané ve dnech ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br> Podle ust.š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu volební strany ODS a nezávislí pro Bakov a jeho místní části <.>
<br> ODÚVODNĚNÍ
<br> Ve lhůtě stanovené zákonem o volbách podala dne 13.7.2022 volebnístrana ODS a nezávislí pro Bakov a jeho místní části kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Bakov nadjizerou konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách přezkoumal Městský úřad Bakov nad jizerou.jako registrační úřad,předloženou kandidátní listinu.Počet kandidátů na kandidátní listině je 21 <.>
<br> Kandidátní listina obsahovala chyby,které zmocněnec volební strany opravil při podání kandidátní listiny.Jednalo se 6x o chybu v údaji trvalý pobyt a 2x o chybu v údaji věku kandidáta <.>
<br> POUČENÍ
<br> Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany,které kandidátní listinu podaly,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Praze (5 59 odst.2 zákona o volbách: za doručené se rozhodnutí považuje podle ust.š 23 odst.4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu,který rozhodnutí vydal) <.>
<br> fžL iw
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí úřadu...

Načteno

edesky.cz/d/5539888


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz