« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny - TOP 09 a STAN, lidé, které znáte

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny TOP 09 a STAN
___ <.>
<br> ___-Bakov nad jizerou
<br> Městský úřad Bakov nad jizerou íviiiuvé náměstí 208
<br> rozcest! 234 01 Bakov nad jizorou
<br> středního Pojizeřl
<br> Čj.: BnJ-TAJ-2022/1 132-19 V Bakové nad Jizerou dne 27.7.2022
<br> Rozhodnutí o registraci podání kandidátní listiny
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Bakov nadjizerou příslušnýjako registrační úřad ve smyslu ust.š 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o volbách',projednal podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu koalice politických stran a politických hnutí Koalice TOP 09 a XXXX,lidé,které znáte pro volby do Zastupitelstva města Bakov nad jizerou,konané ve dnech ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br> Podle ust.& 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu volební strany Koalice TOP 09 a XXXX,lidé,které znáte <.>
<br> ooůvoouENí
<br> Ve lhůtě stanovené zákonem o volbách podala dne 14.7.2022 volební strana Koalice TOP 09 a XXXX,lidé,které znáte kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Bakov nad jizerou konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách přezkoumal Městský úřad Bakov nad jizerou,jako registrační úřad,předloženou kandidátní listinu.Počet kandidátů na kandidátní listině je 21 <.>
<br> Kandidátní listina obsahovala chubu,které zmocněnec volební strany opravil při podání kandidátní listiny.jednalo se 1x o chybu v údaji věku kandidáta <.>
<br> POUČENÍ
<br> Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany,které kandidátní listinu podaly,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Praze (5 59 odst.2 zákona o volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust.š 23 odst.4 zákona o volbách třetím dnem ode dnejeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu,který rozhodnutívydal) <.>
<br> %
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí správního odboru
<br> Rozdělovník:
<br>.Zmocněnec volební strany.Zmo...

Načteno

edesky.cz/d/5539887


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz