« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Schválený závěrečný účet svazku obcí DSO JEKOZ za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SCHVÁLENÝ závěrečný účet DSO JEKOZ za rok 2021.pdf (1.2 MB)
SCHVÁLENÝ ZÁVĚIREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCI JEKOZ ZA ROK 2021
<br> 1.Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021
<br> 2.Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze účetní závěrky,účtová osnova 3.Výsledek hospodaření,přijaté dotace a stavy na běžných účtech
<br> 4.Zpráva auditora
<br> Podle zákona č.250/2000 Sb.je Závěrečný účet Svazku obcí JEKOZ za rok 2021 v plném znění vyvěšen na elektronické desce Dobrovolného svazku obcí J EKOZ,nebo k nahlédnutí na obecních úřadech členských obcí DSO JEKOZ <.>
<br> Závěrečný účet DSO J EKOZ za rok 2021 byl projednán a schválen Valnou hromadou DSO JEKOZ dne 30.6.2022 <.>
<br> Vyvěšeno: 30.6.2022
<br> MVDr.XXX XXXXX
<br> \,Dobrovolný svazek obcí J X- “ 0 2 Kostelec nadCernými lesy -T- ( náměstí Smiňckých 53,281 63 e-mail: dsojekoz©semam.<2 05:95:99; |co618339os

Načteno

edesky.cz/d/5539748


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz