« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.19 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.19 2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/48601/2022/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3334/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 27.7.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.19/2022
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon
<br> o silničním provozu“) v souladu s ustanovením § 171 a následně § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje
<br>
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti Městem
<br> Loket,IČO: 00259489,T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket v zastoupení: XXXX XXXXXXXXX,IČO:
<br> XXXXXXXX,nábřeží Jana Palacha XXXX/XX,Karlovy Vary,360 01 Karlovy Vary dne 10.5.2022 a po
<br> předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje <,>
<br> DI XXXXXXX čj.KRPK-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.X.XXXX na místních komunikacích v ul <.>
<br> Zahradní a náměstí T.G.Masaryka v Lokti <.>
<br>
<br> Důvod: řešení dopravy v klidu v centru Lokte – doplnění změn <.>
<br>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění dopravního značení v obci Loket dle přiložené schválené situace <,>
- místní úprava bude provedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy <,>
- platnost se stanovuje na dobu neurčitou <,>
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
- instalaci dopravního značení provede odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba dle
<br> grafické přílohy,která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení m...

Načteno

edesky.cz/d/5539203

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz