« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_odprodej_pozemku_29072022.pdf
Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví
Obec Dobšín
<br> Obecní úřad Dobšín
<br>
<br>
Č.j.28/2022
<br>
Dobšín,29.července 2022
<br>
<br> Obec Dobšín zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zří zení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br>
Z Á M Ě R
<br> PRODAT
<br>
<br>
Pozemek parcelní číslo 508/9 v katastrálním území Dobšín,o výměře:202 m2,druh pozemku: ostatní
plocha <.>
<br>
<br>
• Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
• Bližší informace lze získat u starosty Jaroslava Černého,email: ou.dobsin@seznam.cz <.>
• Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na obecní úřad v době úředních hodiny či zaslat poštou na
<br> adresu obecního úřadu: Dobšín 51,294 04 Dolní Bousov,a to do 15.srpna 2022 <.>
<br>
<br> • Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Dobšín na jejím zasedání dne 3.června 2022,usnesením
č.5 <.>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne 29.července 2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne …
<br>
<br>
<br> Obec Dobšín Obecní úřad Dobšín
Z Á M Ě R PRODAT

Načteno

edesky.cz/d/5538618

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz