« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Oznámení - Veřejné projednání návrhu změny č. 5 Územního plánu Žihle pořizované zkráceným postupem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř.2,331 41 Kralovice
<br>
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU
pracoviště Manětínská 493,331 41 Kralovice
<br>
<br>
<br>
Váš dopis ČJ:
<br> ze dne:
<br>
Naše zn.:
<br> ČJ: ORR/17807/2022
SZ: ORR/3407/2021
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Oprávněná úřední
osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> ISDS: jidbxnx
E-mail: podatelna@kralovice.cz
<br>
<br> Datum: 26.07.2022
<br>
Počet listů: 3
<br> Počet příloh: 0
<br> Počet listů příloh: 0
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIHLE
<br> POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM
<br> MěÚ Kralovice,odbor regionálního rozvoje a územního plánu (dále jen “pořizovatel“) jako úřad
<br> územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona),na základě rozhodnutí zastupitelstva
<br> obce o pořízení změny č.5 územního plánu Žihle zkráceným postupem a o jejím obsahu,pořídil
<br> v souladu s § 55b odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č.5 územního plánu Žihle <.>
<br> Pořizovatel ve smyslu § 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že
<br> veřejné projednání návrhu změny č.5 ÚP Žihle za účasti dotčených orgánů se koná dne
<br> 25.08.2022 (čtvrtek) v 16:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti obecního úřadu Žihle <.>
<br> Do návrhu změny č.5 územního plánu Žihle je možné nahlédnout:
<br> - V kanceláři úřadu územního plánování,MěÚ Kralovice,Manětínská 493,Kralovice <,>
v kanceláři č.307b <.>
<br> - Na Obecním úřadě Žihle,Žihle 53,331 65 Žihle <.>
- návrh změny bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách
<br> města Kralovice (dokumenty a informace odboru regionálního rozvoje a územního plánu –
<br> rozpracované územní plány):
<br> https://www.kralovice.cz/urad/mestsky-urad/odbor-regiona...

Načteno

edesky.cz/d/5538074

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz