« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Volby 2022
Oznámení
o době a místě konánívoleb
Starosta obce Šumavské Hoštice podle zákonač.12812000 Sb <.>,o obcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zák.o obcích) a o změně někteých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> ozn a m u j e
<br> l.Volby do zastupitelstev obcí ČR se uskuteční
dne 23.záíí 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne24.zárí2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost
v klubovně víceúčelového domu (Šumavské Hoštice I22) pro voliče bydlíci
v obci Šumavské Hoštice,částech obce Kosmo,Škarez a Vojslavice <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platn}m občanských prukazem,cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
prukazem) <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
1ístky <.>
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V Šumavských Hošticích dne 28'července 2022'
šr-§§u1.o= <.>,<.> <.>
okr.PFiACHATICElčO 25o 732fu
<br> starosta Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> vyvěšeno dne : /g Y_ b a

Načteno

edesky.cz/d/5537836


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz