« Najít podobné dokumenty

Město Deštná - OZV - vymezení nočního klidu v době konání akce "Deštník fest"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Deštná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20220728082113613.pdf (643.6 kB)
Město Deštná,Zastupitelstvo města Deštná Obecně závazná vyhláška města Deštná č.1/2022
<br> o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo města Deštná se na svém zasedání dne 27.06.2022 usnesením č.41/22/14 usneslo vydat na základě ustanovení 5 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení © 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl.1 Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhláškyje stanovení výjimečných případů,při nichžje doba nočního klidu vymezena dobou kratší.Čl.2 Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
<br> č|.3 Stanovení výjimečných případů,při nichžje doba nočního klidu vymezena dobou kratší
<br> 1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin (doba nočního klidu bude zkrácena o 2 hodiny),a to v následujícím případu:
<br> a) v noci z 5.8.2022 z důvodu konání akce „Deštník fest“ na den následující <.>
<br> 2) informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst.1 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.Čl.4 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení <.>
<br> XXXXX XXXXX,DiS.starosta
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> místostarosta
<br> * dle ustanovení X X odst.7 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,platí,že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována"

Načteno

edesky.cz/d/5536661

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Deštná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz