« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1404 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr pronájmu.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 27.07.2022
<br> záměr
<br>
pronajmout část pozemku parc.č.1404 o výměře 120 m2 v k.ú.Volyně,zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru
nemovitostí pro katastrální území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1,za účelem
výstavby a provozu dobíjecí infrastruktury v rámci nově připravované výstavby obchodní
zóny <.>
<br> Část uvedeného pozemku parc.č.1404 v k.ú.Volyně,na kterou se vztahuje tento záměr <,>
je vyznačena v příloze č.1 <.>
<br> Podmínky pronájmu pozemku:
- doba nájmu – 20 let s možností prodloužení doby nájmu 2x 5 let a možností ukončení nájmu dle
smlouvy
- nájemné po dobu výstavby – fixní částka za staveniště – 5.000,- Kč/dobu výstavby (bez DPH)
- nájemné po uvedení dobíjecí infrastruktury do provozu – 30.000,- Kč/rok (bez DPH)
s každoročním zvyšováním nájemného o inflaci (indexováno 100% inflací)
- exkluzivita pro přesně smluvně specifikovanou lokalitu
- provoz 24/7/365 dní s přístupem na veřejnou komunikaci
- možnost umístění firemního a navigačního značení
<br> Připomínky,dotazy či žádosti přijímá a bližší informace podá odbor správy majetku a investic
MěÚ Volyně <.>
<br> ----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
Příloha č.1
<br> Předmět nájmu Plocha: cca 120 m2
<br> Věcné břemeno Plocha: cca í2 m2
<br> Lokalita:
<br> PSČ,Obec: 3870l Voiyně Katastrální území: Volyně
<br> Číslo parcely: 1404
<br> kulturu? dům

Načteno

edesky.cz/d/5536647

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz