« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - rozpočtová úprava č.3 ze dne 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtová úprava č.3 ze dne 29.6.2022
Obec Srní (IČ: 00256081)
<br> PxV odpa pol NazevOdPa NazevPol PredRO RO PoRO
<br> P 0000 1121 Bez OdPa Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 000 000,00 170 000,00 1 170 000,00
<br> P 0000 1122 Bez OdPa
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
<br> poplatníkem je obec 2 000 000,00 -604 640,00 1 395 360,00
<br> P 0000 1345 Bez OdPa
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového
<br> hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního
<br> odpadu z nemovité věci 180 000,00 5 000,00 185 000,00
<br> P 3725 2111 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 50 000,00 20 000,00 70 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM -409 640,00
<br> V 2292 5323 Dopravní obslužnost Neinvestiční transfery krajům 52 705,00 40 000,00 92 705,00
<br> V 2411 5137 Záležitosti pošt Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5 000,00 5 000,00
<br> V 3113 5137 Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 38 000,00 58 000,00
<br> V 3399 5139 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 2 000,00 12 000,00
<br> V 5512 5152 Požární ochrana - dobrovolná část Teplo 60 000,00 20 000,00 80 000,00
<br> V 6171 5021 Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje 100 000,00 50 000,00 150 000,00
<br> V 6171 5171 Činnost místní správy Opravy a udržování 70 000,00 20 000,00 90 000,00
<br> V 6399 5365 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 2 000 000,00 -604 640,00 1 395 360,00
<br> V 6402 5366 Finanční vypořádání minulých let
<br> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a
<br> obcemi 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM -409 640,00
<br> 2022 - Rozpočtová úprava č.3 ze dne 29.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5536640


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz