« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů dne 27. 7. 2022 od 13:00 hod do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aktuální odkaz Ústecký kraj - Požár v Českém Švýcarsku
Požár v Českém Švýcarsku: Ústecký kraj      Krajský úřad Ústeckého kraje NEVYDAL plošný zákaz vstupu do lesů na území Ústeckého kraje.Ode dne 27.7.2022 od 13:00 hodin platí na celém území Ústeckého kraje vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - celý dokument je ke stažení níže.Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (platné ode dne 27. července 2022 od 13:00 hodin na celém území Ústeckého kraje) V úterý 26.července 2022 zasedala na krajském úřadě BEZPEČNOSTNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE pod vedením hejtmana Jana Schillera - aktuálně se v tuto chvíli neuvažuje o vyhlášení stavu nebezpečí - podle informací od složek IZS se situace stále dá zvládnout jejich činností a dostupnými technickými prostředky.Bezpečnostní rada Ústeckého kraje operativně jedná na krajském úřadě Přehled uzavřených úseků komunikací a policejních hlídek (PČR) V neděli 24.července 2022 byl v ranních hodinách vyhlášen poplach jednotkám požární ochrany,které vyjely k požáru lesního porostu do obce Hřensko.Požár vypukl v Národním parku České Švýcarsko v lokalitě Malinový důl odkud se rozšířil na další území.V pondělí 25.července 2022 musela být zintenzivněna hasební činnost a nasazeno bylo celkem 48 jednotek (45 HZS ÚK a 3 jednotky ze Spolkové republiky Německo).Celkem na místě zasahovalo přes 150 hasičů,které podpořil také armádní vrtulník.Z Pravčické brány bylo v odpoledních hodinách evakuováno 80 lidí,60 lidí bylo evakuováno také z tábora v Dolském Mlýnu.Požár se díky silnému větru rozšířil i na německou stranu.V noci na 26.července 2022 se hasiči zaměřili na požární obranu Mezní Louky a Hřenska,kde byla nařízena evakuace budov na pravém břehu Kamenice až k hranici se Spolkovou republikou Německo.Evakuované osoby byly převezeny do Děčína,kde bylo části z nich poskytnuto náhradní ubytování.Dále byl evakuován také letní dětský XXXXX XXXXXXXXX,ze kterého byly děti spolu se svým doprovodem převezeny na státní hranici a předány německým kolegům.Celkem se jednalo o 100 osob.V brzkých ranní...
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (238.21 kB)
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č.ú.882733379/0800
<br> strana 1 / 3
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
ředitel
<br>
<br>
Datum: 27.07.2022
Číslo jednací: KUUK/115212/2022
UID: kuukes861e5ddc
Vyřizuje/linka: Ing.Drahoslav Tesař/475 657 113
E-mail: tesar.d@kr-ustecky.cz
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,na základě žádosti ředitele Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje č.j.HSUL- 3726-1/IZS-2022,ze dne 27.července 2022
<br>
<br> vyhlašuje
<br>
<br> v souladu s ustanovením čl.3 Nařízení Ústeckého kraje č.5/2003,ze dne 12.11.2003 <,>
kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů <,>
<br>
<br> pro celé území Ústeckého kraje
<br>
<br> z důvodů uvedených v čl.2 písm.a) nařízení č.5/2003,zejména z důvodu mimořádných
klimatických podmínek,následků období sucha,s ohledem na bezprecedentní požár
v Národním parku České Švýcarska,dále pak na základě meteorologické předpovědi,podle
které nelze v brzké době očekávat změnu počasí,která by přispěla ke snížení rizika
<br>
<br> od 27.července 2022,13.00 hodin,dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů <,>
<br> a to do odvolání <.>
<br>
<br> V souvislosti s vyhlášením počátku doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů upozorňujeme
na to,že v souladu s článkem shora uvedeného nařízení Ústeckého kraje č.5/2003 po tuto
dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vstupují v platnost následující zákazy,omezení a
povinnosti:
<br>
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č.ú.882733379/0800
<br> strana 2 / 3
<br>
<br> 1.) V období sucha je zakázáno:
<br> a) spalovat hořlavé látky na volném prostranství <,>
b) na místech se suc...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz