« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje - Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje - Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
KARLOVARSKY KRAJ HEJTMAN KRAJE Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Číslo jednací : KK/437/KZ/22 Počet listů rozhodnutí: 2
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 ze dne 26.7.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Podle ustanovení článku 3 odst.1 Nařízení Karlovarského kraje č.4/2016,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen
<br> „nařízení“),a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuji
<br> DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRÚ
<br> : důvodu vvššího výskytu požárů ve venkovním prostředí a další prognóze vývoje počasí <.>
<br> Čl.1 Doba trvání
<br> Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuji od 27.července 2022 do odvolání <.>
<br> Čl.11 Vymezení území
<br> Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuji pro celé území Karlovarského kraje <.>
<br> Čl.111 Podmínky k zabezpečení požární ochrany
<br> K zajištění požární bezpečnosti stanovuji dodržování podmínek stanovených v článcích 3,4 a 5 nařízení (příloha rozhodnutí) <.>
<br> Čl.IV Sankce
<br> ].Porušení povinností stanovených tímto rozhodnutím fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek?
<br> ' © 4 odst.1 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ROZHODNUTÍ č.j.: č.2/2022 ze dne 26.7.2022 strana 2
<br> 2.Porušení povinností stanovených tímto rozhodnutím právnickými a podnikajícími fyzickými osobami lze postihovatjako správní delikt.2 '
<br> Čl.V Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,přípustné odvolání <.>
<br> C1.VI Učinnost Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění a pozbývá účinnosti dnem zveřejnění
<br> rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o jeho zrušení <.>
<br> V Karlových Varech dne 26.7.2022
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX hejtman Karlovarského kraje Vyhlášcno zveřej...

Načteno

edesky.cz/d/5534115

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz