« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 30.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení _19_30.6.2022.pdf (130.65 kB)
OBEC BÍLÁ
<br> Usnesení z 19.zasedání Zastupitelstva obce Bílá <,>
<br> konaného dne 30.6.2022
<br> ___________________________________________________________________________
<br> číslo 19 / 1 – 19 / 18
Usnesení č.19 / 1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 19.zasedání Zastupitelstva obce Bílá včetně
doplněného bodu 18.Různé o měření rychlosti v obci Bílá
<br> Usnesení č.19 / 2
Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Ing.Vítěslava Kubačáka a XXXXXXX XXXXXX,DiS <.>
<br> Usnesení č.XX / 3
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem Ing.Ivanu Krňovou
<br> Usnesení č.19 / 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Roční závěrku obce za rok 2021 tak jak byla předložena <.>
<br> Usnesení č.19 / 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad <.>
<br> Usnesení č.19 / 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021 <.>
<br> Usnesení č.19 / 7
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Bílá,p.o <.>,Bílá č.p.142,739
<br> 15,IČ: 75027461 na realizaci projektu „Výměna venkovních hracích prvků dětského hřiště MŠ Bílá“ ve
<br> výši 429 910,10 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o výpůjčce <.>
<br> Usnesení č.19 / 8
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek ve výši 107 477,52 Kč pro rok 2022 MŠ Bílá <,>
p.o.Bílá 142,739 15,IČ: 75027461 na spolufinancování projektu „Výměna venkovních hracích
prvků dětského hřiště MŠ Bílá“ <.>
<br> Usnesení č.19 / 9
Zastupitelstvo obce schvaluje za účelem realizace malého projektu s názvem „Poznej příhraniční region
<br> Beskyd a Kysúc“ žadatele Obec Bílá,kód žádosti CZ/FMP/6c/11/129 zajištění finančních prostředků
<br> s vyčleněnou částkou 28 861,13€ na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého
<br> projektu ve výši 4 329,18 € <.>
<br> Usnesení č.19 / 10
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: „Pořízení
<br> osobního automobilu“ dle rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu k...

Načteno

edesky.cz/d/5533656

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz