« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1100/9 v k. ú. Ústí u Humpolce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku p.č. 1109 v k.ú. Ústí u Humpolce.pdf
Obec Ústí,Ústí 88,588 42 Větrný Jeníkov email: ou.usti©volny.cz mobil: 724 174 441
<br> Č.j.ou.ust.96/2022,<,> V Ústí 24.7.2022 OZNAMENI <.>
<br> Záměr prodeje obecního pozemku p.č.1100/9 v k.ú Ústí u Humpolce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Ústí schválilo dne 27.6.2022 V Usnesení č.3/2022
<br> V bodě 13,záměr prodeje obecního pozemku p.č.1100/9,podle GZ č.380-261/2022 o výměře 68 m2,ostatní plocha,v katastrálním území Ústí u Humpolce.Pozemek přímo sousedí s pozemkem žadatelů.Cena pozemku 150 Kč/m2.Nahlédnut do KM a další informace k prodeji je možné získat V úředních hodinách na OÚ V Ústí,každé pondělí od 19.00 do 20.00 nebo po domluvě - mobil: 724174441 <.>
<br> Na základě zákona o obcích mohou občané vznášet písemné připomínky k tomuto záměru prodeje po zákonnou dobu 15 dnů a to V termínu od 26.7.2022 do 14.7.2022 na OÚ v Ústí <.>
<br> Příloha: Zákres pozemku V kopii GP Josef Pa staros
<br> Zveřejněno 25.7.2022 <.>
<br> Sejmuto:
<br> 222
<br> 801/ 18
<br> 801/18 1178
<br> 801/17
<br> 0.801/13
<br> 805
<br> 807
<br> “25 10.45
<br> "I)/9
<br> 801/15
<br> H »,<.> f-z v ším magi:

Načteno

edesky.cz/d/5533551


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz