« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Veřejná vyhláška – oznámení o místě a Ihůtě předání lesních hospodářských osnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1063970975_0_VV.LHO.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Komenského náměstí XX,XXX 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> Sp.zn.: XXXXX/XXXX/OPLOO/LuKa
<br> Č.j.: 94794/2022/OPLOO/luka
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX,os.č.XXX Tel.: XXXXXXXXX,E-mail: kasik©mb-net.cz Datum: 21.07.2022
<br> VEREJNA VYHLASKA oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov („LHO“) pro LHC XXXXX XXXXXXXX s platností od XX.XX.XXXX do XX.12.2031,pro zařizovací obvod Boleslav (ZO Boleslav — č.103 801) a zařizovací obvod Bělá (ZO Bělá - č.408801)
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný orgán státní Správy lesů (dále jen „OSSL“),příslušný podle 5 48 odst.2 písm.(1) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,v platném znění (dále jen „lesní zákon“),dále v soulade s ustanovením vyhlášky MZe ČR č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování,LHO jsou vyhotoveny a jsou k dispozici vlastníkům lesa1 ve formě vlastnických separátů,které budou,ale před osobním převzetím,OSSL upravovány tak,aby vyhovovaly stavu katastru nemovitostí ke dni převzetí.Vlastnický separát (LHO pro jeden majetek) bude vydán zdarma vlastníkovi lesa (k ověření doložte průkaz totožnosti ve smyslu 5 36 odst.4 správního řáduz),resp.spoluvlastníkům s dvoutřetinovým podílem vlastnictví,dle údajů katastrálního úřadu a to proti podpisu,případně bude vydán jiné osobě vlastníkem resp.spoluvlastníky,písemně pověřené <.>
<br> LHO je tedy možno převzít v budově Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX,kancelář č.XX,třetí mezi- patro (Staroměstské náměstí 69,oddělení ochrany půdy,lesa,ovzduší a odpadů) a to v každý úřední den (pondělí a středa) v době od 8:00 do 17:00 hod <.>,po předchozí telefonické dohodě <.>
<br> V případě protokolárního převzetí osnovy se pro vlastníka více než 3 ha XXXX stávají závaznými tato ustanovení: nepřekročení celkové výše těžby a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů.Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha je v přípa...

Načteno

edesky.cz/d/5533540

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz