« Najít podobné dokumenty

Obec Květná - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Květná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kvetna_20220726_092007.pdf
Obec Květná
<br> Květná 92,572 01 Políčka
<br> TCLČ.: 469 813 393,731 449 285
<br> e-maíl: obecúbkvetnacz,starostaúbkvetnacz Web: www.kvetna.cz
<br> OBEC KVĚTNÁ
<br> zveřejňuje dle 5 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění záměr obce prodat,směnit nebo darovat nemovitý majetek,pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,aby se k němu mohli záj emcí vyjádřit a předložit své nabídky.K výše uvedeným záměrům se mohou občané vyjádřit nejpozději do 23.8.2022 <.>
<br> Druh dispozice: prodej nemovitostí v k.ú.Květná
<br> Pozemek p.č.327/43 — ostatní plocha,o výměře 75 m2
<br> Pozemek p.č.327/44 — ostatní plocha,o výměře 69 m2
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.7.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Ing.Petr Škvaříl starosta obce
<br>.<.> ;xt'eec Květná 572 01 Poli"
<br> :.ua 276 898 134
<br> 393

Načteno

edesky.cz/d/5533468

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Květná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz