« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Dotace - les

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotace - les (6.89 MB)
Krajský úřad Královéhradeckém kraje
<br> Financováno Evropskou unii NextGenerationEU OBEC KOZOJEDY Václav Šteffi č.p.] 1 50703 Kozojedy vaš dopis zn.; ze dne;
<br> naše značka: KUKHK 24250íZPI2021
<br> vyřizujeí ing.XXXX XXXXX
<br> odpor ] oddělení: životního prostředí a zemědělství! zemědělství
<br> linka | mobil: +420702212342
<br> email: dtepla©kr-kralovehradecky.cz
<br> datum; 31.5.2022
<br> počet listů: 1
<br> počet příloh: 0 ! listu: 0 početsvazku:0
<br> Sp.znak.sk.rezim: 88.1,wm
<br> Rozhodnuň
<br> Krajský úřad Královéhradeckém kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle 5 48a odst.2 písm.i) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 67 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodl podle 5 46 odst.4 lesniho zákona v řízení o žádosti podané dne 1.7.2021,zaevidovaně pod č.6/LP/2022-K108 (dále jen „žádost“),vedeném podle 5 46 odst.11 lesní ho zákona v souladu s ustanoveními o poskytování dotací zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů,takto:
<br> V souladu s nařízením vlády č.30/2014 Sb <.>,o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády") poskytuje žadateli
<br> Název: OBEC KOZOJEDY Identifikační číslo: 00578410 Adresa sídla: č.p.11,507 03 Kozojedy
<br> ňnančnipňspěvek
<br> na účel: obnova,zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II
<br> nařízení vlády)
<br> předmět příspěvku: ve výši: Bb Umělá obnova sadbou první 300 000,00 Kč
<br> Celková výše příspěvku podle části druhé Hlavy II nařízení vlády: 300 000,00 Kč slovy: tři sta tisíc korun českých
<br> Účelový znak finančního příspěvku: 29031 Položka rozpočtové skladby: 4116
<br> Finanční příspěvek je pos...

Načteno

edesky.cz/d/5530602


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz