« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí - povolení sjezdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - povolení sjezdu
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br> Čj.: 294/2022/ryb
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 7.července 2022
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
POVOLENÍ ZŘÍZENÍ SJEZDU
<br>
<br>
Výroková část:
<br> Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
pozemních komunikacích),a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemních
komunikacích,přezkoumal žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
zřízením sjezdu,kterou dne 9.6.2022 podala
<br>
<,> <.>,<,>,zastoupená Obcí Rybnice,Rybnice
105,331 51 Kaznějov,zastoupena Tomášem Kozlem,starostou (dále jen žadatel) a na
základě tohoto přezkoumání,souhlasu podle § 10 odst.1 zákona o pozemních komunikacích
a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů
<br>
p o v o l u j e
<br> připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci zřízením sjezdu na místní komunikaci
(ulice) na pozemky parc.č.459/4 a parc.č.1779/2 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova
za účelem příjezdu k
<br>
pozemku parc.č.459/2
<br>
dotčený úsek místní komunikace:
pozemky parc.č.459/4 a parc.č.1779/2 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> v době:
<br> od 1.srpna 2022 do 31.srpna 2023
<br> Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Sjezd a nájezd na místní komunikaci bude zřízen se zpevněním,které vyhovuje
předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem <.>
<br> 2.Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého sjezdu.Při jakékoliv úpravě povrchu
silnice provede vlastník sjezdu na vlastní náklady úpravu sjezdu tak,aby odpovídal
jeho potřebám,neohrožoval provoz na silnici a nebránil běžné silniční údržbě (letní i
zimní) <.>
<br>
<br> 3.Při realizaci napojování nemovitosti na komunikaci nesmí dojít k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu a nesmí dojít k narušení stability sil.těle...

Načteno

edesky.cz/d/5528446

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
25. 11. 2022
22. 11. 2022
22. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz