« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 17. 7. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 17. 7. 2022 (106.73 kB)
Usnesení z 31.zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec
<br> konaného dne 17.7.2022
<br>
Usnesení:
<br> Bod 1
<br> Usnesení č.204/31/2022
<br> Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu Bc.Kateřinu Prausovou a Jiřího Hadravu.Dále
<br> zvolilo jako zapisovatelku Ivanu Hadravovou <.>
<br> Pro: 4 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 2
<br> Usnesení č.205/31/2022
<br> Starostka obce předložila návrh programu.Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
<br> předložený program <.>
<br> Pro: 4 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 3
<br> Usnesení č.206/31/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vlčetínec schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci
<br> Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 na akci „Chodník před bývalou
<br> školou“ ve výši 255 000,- Kč mezi Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2,370 76
<br> České Budějovice,zastoupený Pavlem Hrochem,náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje a
<br> mezi Obcí Vlčetínec,Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,zastoupenou Ing.Marií Davidovou <,>
<br> starostkou a pověřuje starostku podpisem této smlouvy <.>
<br> Pro: 4 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 4
<br> Usnesení č.207/31/2022
<br> Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Ing.Marii Davidovou k vyhlášení výběrového
<br> řízení na akci „Chodník před bývalou školou“ <.>
<br> Pro: 4 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 5
<br> Usnesení č.208/31/2022
<br> Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce vyhlášením adresného záměru na pozemek p.č <.>
<br> 915/4 v k.ú.Vlčetínec <.>
<br> Pro: 4 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 6
<br> Usnesení č.209/31/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vlčetínec schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb
<br> pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a
<br> Rady (EZ) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016,o ochraně fyzických osob v souvislosti se
<br> zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
<br> mezi Ing.Bc.Leonou Bucharovou,Pleše 86,378 21 Kardašova Řečice,IČ: 06678037 a mezi
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5528067

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz